Program

Društvo u suradnji sa Savezom sportova omogućuje članovima pohađanje terapijskog jahanja te uz subfinanciranje grada Rovinja vožnju članova u Pulu sa svrhom pohađanja Škole za odgoj i obrazovanje Pula, Centra za rehabilitaciju Veruda i Dnevnog centra Rojc.

Terapijsko jahanje

Terapijsko jahanje je uporaba konja i aktivnosti orijentiranih prema konjima u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih.

Redovne aktivnosti:

Poludnevni boravak je aktivnost psihosocijalne rehabilitacije tj strukturiranog provođenja slobodnog vremena za osobe s višestrukim teškoćama koje su završile formalne oblike odgoja i obrazovanja.

Info Centar za OSI od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 pruža svim članovima podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih socijalnih prava.

Individualan rad s edukacijskim rehabilitatorom odvija se sa članovima  čije stanje zahtjeva individualan pristup i stručan tretman.

“Slikari okusa” je kuharska radionica u sklopu koje članovi spremaju različita jela s naglaskom na zdravu prehranu.

Radionice samoodređenja osnažuju i osposobljuju u dosljednosti vlastitog djelovanja i ponašanja neovisno o okolnostima,sposobnostima definiranja vlastitih ciljeva i preuzimanja inicijativa u postizanju istih te kao takve postaju preduvjet radnom osposobljavanju i biranju primjerenog radnog mjesta.

Kreativne radionice au aktivnost prilikom kojih se jačaju motoričke vještine te usvajaju principi grupnog rada, suradnje te ekoloških učenja obzirom da je glavni fokus na recikliranim materijalima

Art terapija je projekt koji  se provodi u suradnji sa talijanskom školom za art terapiju ArTeA. Detaljnije http://www.doi-ada.hr/art-terapija/

Novinarska sekcija je oformljena kroz provedbu projekta “Naš glas na webu” unutar koje naši članovi administriraju te uređuju internet stranicu. Nastavljajući se na to , pokrenuti je i časopis Naš glas te izdan prvi broj

Tečaj znakovnog jezika
U suradnji sa Eko muzejem Batana nudimo javnosti mogućnost usvajanja jednog od najljepših jezika na svijetu te priliku da svojim znanjem sudjeluju u inkluzijskim porcesima i smanjivanju komunikacijskih barijera.