Program

Društvo u suradnji sa Savezom sportova omogućuje članovima pohađanje terapijskog jahanja te uz subfinanciranje grada Rovinja vožnju članova u Pulu sa svrhom pohađanja Škole za odgoj i obrazovanje Pula, Centra za rehabilitaciju Veruda i Dnevnog centra Rojc.

Terapijsko jahanje

Terapijsko jahanje je uporaba konja i aktivnosti orijentiranih prema konjima u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih.

Redovne aktivnosti:

Info Centar za OSI od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 pruža svim članovima podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih socijalnih prava.

Individualan rad s edukacijskim rehabilitatorom odvija se sa članovima  čije stanje zahtjeva individualan pristup i stručan tretman.

“Slikari okusa” je kuharska radionica u sklopu koje članovi spremaju različita jela s naglaskom na zdravu prehranu.

Radionice samoodređenja osnažuju i osposobljuju u dosljednosti vlastitog djelovanja i ponašanja neovisno o okolnostima,sposobnostima definiranja vlastitih ciljeva i preuzimanja inicijativa u postizanju istih te kao takve postaju preduvjet radnom osposobljavanju i biranju primjerenog radnog mjesta.

Radna terapija ima za cilj razvijenje kreativne percepcije i senzomotoričkih vještina, povećanje samostalnosti članova,usvojanje vještina izvedbe produktivnih aktivnosti te motivacije u korištenju odabranih tehnika rada. Ove programske godine tematski fokus je na reciklaži te izradi uporabnih predmeta.

Art terapija je projekt koji  se provodi u suradnji sa talijanskom školom za art terapiju ArTeA. Detaljnije http://www.doi-ada.hr/art-terapija/

Novinarska sekcija je oformljena kroz provedbu projekta “Naš glas na webu” unutar koje naši članovi administriraju te uređuju internet stranicu.

Tečaj znakovnog jezika
U suradnji sa Eko muzejem Batana nudimo javnosti mogućnost usvajanja jednog od najlješih jezika na svijetu te priliku da svojim znanjem sudjeluju u inkluzijskim porcesima i smanjivanju komunikacijskih barijera.