O nama

Društvu je uloga razviti svijest o jednakosti. Svatko ima neku svoju potrebu a nekome je pomoć više i češće potrebna. Naša uloga kao i uloga društva
jest pomoći čovjeku u potrebi , pružiti mu ruku kad to treba. Svi smo slični u svojim različitostima koje doprinose ljepoti čovjeka i života.
Kad pomažemo drugome dajući dio svog vremena koji se nikad neće vratiti zapravo pomažemo sebi te na taj način obogačujemo svoj život. Najbolje stvari u životu su besplatne a ljubav koju možemo podijeliti je neprocjenjiva.

Što više dajemo to više primamo jer smo potrebni drugome a lijepa riječ otvara sva vrata, najviše ona srca.
Humani u svom djelovanju, svatko na svoj način u svojim potrebama, jedni druge nadopunjavamo.

Ciljevi Udruge su razvijati i promicati tj senzibilizirati društvo na “naše” potrebe. Poticati da daju sebe tamo gdje ih drugi treba na taj način se čovjek gradi i jača za život.

Misija i vizija društva je ukloniti psihičke i fizičke barjere tj predrasude prema osobama u potrebi da budu prihvaćeni dio društva.

Radni tim:

Predsjednica: Mirjana Kmačić Pellizzer

Dopredsjednica: Vesna Miletić Kancelir

Stručna suradnica i voditeljica:  Jelena Petranović, mag. rehab. educ.

radna terapeutkinja: Tea Labura Jašarević

administrativna tajnica, voditeljica Info centra: Tamara Korenić

asistenti: Ružica Borović, Aleksandra Ružić. Gordana Schimler Ružić

Vanjski suradnik:  Sabrina Modesto, ekonomist

Web administrator : Leo Pučić