Kontakt

Broj telefona: o52/ 815 287

Adresa društva: Matteo Benussi 6, Rovinj

Kontakt osoba:

Mirjana Kmačić- Pellizzer, predsjednica 098 368 504

Jelena Petranović,stručni suradnik 097 747 6107

OIB društva: 91469650958

Broj žiro – računa i naziv banke (IBAN)  HR5024070001128021368

Hipo banka