Info centar za osobe s invaliditetom

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, osobe s invalditetom mogu ostvariti različita prava i obveze. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje osbe s invaliditetom i brojni drugi uvijeti. Međutim pristup informacijama o vrsti prava i načinu njihova ostvarivanja je otežan obzirom da se propisi o pravima protežu kroz sva postojeća ministarastva te nadležne urede  no shodno tome ne postoji integrirano mjesto na kojem osoba s invalditetom može saznati koja sve prava prava sukladno stupnju invalsiteta koje ime.

Info centar  je program koji omogućava pristup informacijama o ostvarivanju zakonskih prava za osobe s invaliditetom sukladno stupnju samog invaliditeta. Također našim članovima pružamo podršku i asistenciju u procesu ostvarivanja njihovih prava.

Radno vrijeme:

ponedjeljak 9:00-11:00

utorak         9:00-11:00

srijeda        14:00-16:00

četvrtak      9:00-11:00

petak          9:00-11:00

 

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije.